Лекції Історії / Lessons: History

6 клас

7 клас

8 Клас

8 кл. Лекція #1. Галицько-Волиньська Держава – останнi князi (1264 – 1340)

8 кл. Лекція #2. Економiя Київської Русi (800 – 1340)

8 кл. Лекція #3. Суцiльний устрiй Київської Русi

8 кл. Лекція #4 Політичний устрiй Київської Русi

8 кл. Лекцiя #5 Культурне життя в Київськi Русi

8 кл. Лекція #6 Кінець Галицько-Волинської Держави

8 кл. Лекція #7. Українськi землi пiд Литвою (1340 – 1569)

8 кл. Лекція #8. Соцiяльнi та культурнi вiдносини в Українi XIV – XVI ст.

8 кл. #9 Міста і міщани

8 кл. #10. Братства, шкiльництво й меценати

8 кл. # 11. Запоріжжя – Край за порогами

8 кл. #12 Початки козаччини і Запорізька Січ

8 кл. #13 Козацький устрій і звичаї

8 кл. #14 а. Козацькі морські походи

8 кл. #14 б. Початок реєстрованого козацтва

8 кл. #15 а. Перші протипольські повстання

8 кл. #15 б. Берестейська унія 1596

8 кл. Лекція #16а Петро Конашевич Сагайдачний

8 кл. Лекція #16б. Петро Конашевич Сагайдачний

8 кл. Лекція #16в. Петро Конашевич Сагайдачний

8 кл. Лекція #17. Протипольські повстання 1625-1638

8 кл. Лекція #18a. Богдан Хмельницький

9 Клас

Лекція #8. Україна під Австрією і Росією

Лекція #9. Україна (Гетьманщина) після 1781

Лекція #10. Часи Реакції

Лекція #11. Миколаївська доба

Лекція #12. Доба реформи

9 кл. #13

Лекція #14. Національне відродження

10 Клас

Лекція #1. Доба Тараса Шевченка

Лекція #2. Суспільно політичний лад при кінці 19-го ст

10 кл. #3. Політично-економічний лад при кінці 19-го століття

10 кл. #4. Західна Україна при кінці 19-го століття (1870-1914)

10 кл. #5 Російсько-Японська війна і революція 1905 року

10 кл #6. Україна на передодні Першої Світової Війни

10 кл. #7. Вибух першої Світової Війни 1914

10 кл. #8. Революції 2017

10 кл.#9. Українська Народна Республіка (1918)

10 кл. #13. Часи Гетьманату і Директорії

10 кл. # 14. Польська окупація західно-українських земель

10 кл. #15. Українські більшевики 1918 – 1921

10 кл. #16. Радяньська Україна (1921 – 1932)

10 кл. #17. Радяньська Україна – українїзація (1921 – 1932)

10 кл. #18. 10 кл. #18. Радяньська Україна 1929 – 1932 Індустріялізація, колективізація і їхні наслідки

10 кл. #19. Радяньська Україна – терор (1932 – 1939)

10 кл. #20 Закарпатська Україна і Буковина (1919 – 1939)

10 кл. #21. Друга Світова Війна

11 Клас

11 кл. #1. Україна після Другої Світової Війни 1945 – 1953

11. кл. #2. Доба Хрущова і відлига 1954-1964

11 кл. #3. Період національної свідомості 1956-1970

11 кл. #4. Шістдесятники 1960-1970

11 кл. Лекція #6. 1964 – 1984 Брежнєв, Щербицький і нові репресії

11 кл. #7. 1972 – 1984 Гельсінська група

11 кл. #8

11 кл. #9. Президент Леонід Кравчук 1991-1994

11 кл. # 10 Президент Леонід Кучма 1994-2005

11 кл. #11

11 кл. #12

11 кл. #13

11 кл. #14

11 кл. #15. Конституція України

11 кл.#16. Верховна Рада України