Лекції Культури/ Lessons: Culture

Культура 8

 

8 кл. Лекція #5. Конструкція і внутрішний вигляд української хати

8 кл. Лекція #6. Українська традиційна їжа

8 кл. Лекція #7 а. Українська традиційний одяг

8 кл. Лекція #7 б. Українська традиційний одяг

 

8 кл. Лекція #10 а. Звичаї пов’язані з родинним життям – родильні

8 кл. Лекція #10 б. Звичаї пов’язані з родинним життям – весільні

8 кл. Лекція #10 в. Звичаї пов’язані з родинним життям – похоронні

8 кл. Лекція #11 а. Звичаї зимового циклю – Андріївськй вечір

8 кл. Лекція #11 б. Звичаї зимового циклю – Свят Вечір

8 кл. Лекція #11 в. Звичаї зимового циклю – Різдво, Новий Рік і Йордан

8 кл. Лекція #12. Звичаї весняного циклю

8 кл. Лекція #13а. Звичаї літнього циклю – Зелені Свята, Івана Купала

8 кл. Лекція #13б. Звичаї осінного циклю

8 кл. Лекція #14. Традиції товарисько-громадського життя

8 кл. Лекція #15. Символіка орнаментів українського народного мистецтва

8 кл. Лекція #16. Писанка

8 кл. Лекція #17. Кераміка

8 кл. Лекція #18. Вишивка

8 кл. Лекція #19. Різьба по дереву

8 кл. Лекція #20. Інші роди народнього мистецтва

 

Культура 9

9 кл. Лекція #1. Поняття культури

 

9 кл. Лекція #3. Архітектура – вступ

9 кл. Лекція #4 а. Архітектура княжої доби

9 кл. Лекція #4 б. Архітектура княжої доби – візантійський стиль

9 кл Лекція #5. Найславнійші будівлі княжої доби

9 кл. Лекція #6. Архітектура XIV-XVI ст. в Україні

9 кл Лекція #7. Ромаськи та ґотичний стилі архітектури в Україні

9 кл. Лекція #8. Вплив ренесансу на українську архітектуру

9 кл. Лекція #9. Барокко в Україні 17-18 століття

9 кл. Лекція #10 Будівлі в стилі українського барокко в Україні 17-18 століття

9 кл. Лекція #11а. Архітектура друої половини 17-18 ст. Рококо

9 кл. Лекція #11б. Архітектура друої половини 17-18 ст. Класицизм

9 кл. Лекція #11в. Архітектура 19 ст. Ампір

9 кл. Лекція #12a. Дерев’яна архітектура

9 кл. Лекція #12б. Дерев’яна архітектура

9 кл. Лекція #12в. Дерев’яна архітектура – реґіональні типи будови

9 кл. Лекція #12г. Дерев’яна архітектура – реґіональні типи будови

9 кл. Лекція #13. Новітний український національний стиль

9 кл. Лекція #14 а. Будівництво за часів СССР

9 кл. Лекція #14 б. Будівництво за часів незалежної України

9 кл. Лекція #14 в. Українське будівництво в діяспорі

9 кл. Лекція #14 г. Українське будівництво в діяспорі

9 кл. Лекція #15. Скульптура – вступ

9 кл. Лекція #16. Різьба часів Ренесансу, Барокко, Рококо і Клясицизму

9 кл. Лекція #17 а. Різьба 19-го і 20-го століть – 19-те століття

9 кл. Лекція #17 б. Різьба 19-го і 20-го століть – 20-те століття

9 кл. Лекція #17 в. Різьба 19-го і 20-го століть – соцреалізм

9 кл. Лекція #17 г. Різьба 19 і 20 століть – сучасні різьбалі

9 кл. Лекція #18. Олександер Архипенко

 

Культура 10

10 кл. Лекція #1а . Малярство – вступ

10 кл. Лекція #1б. Малярство – вступ

10 кл. Лекція #1в. Малярство – вступ

10 кл. Лекція #1г. Малярство – вступ

10 кл. Лекція 2а. Малярство княжої доби

10 кл. Лекція #2 б. Малярство княжої доби

10 кл. Лекція #3 а. Візантійський стиль

10 кл. Лекція #3 б. Візантійський стиль – ікони

10 кл. Лекція #3 в. Візантійський стиль – іконостаси

10 кл. Лекція #4 а. Українське малярство XІV-XVII ст. – ґотицький стиль і ренесанс

10 кл Лекція #4 б. Українське малярство XІV-XVII ст. – барокко і рококо

10 кл. Лекція #4 в. Українське малярство XІV-XVII ст. – класицизм

10 кл. Лекція #5 а. Тарас Шевченко – маляр

10 кл. Лекція #5 б. Тарас Шевченко – маляр

10 кл. Лекція #6 а. Українське малярство ХІХ століття

10 кл. Лекція #6 б. Українське малярство ХІХ століття

10 кл. Лекція #6 в. Українське малярство ХІХ століття

10 кл. Лекція #7а. Українські малярі-імпресіоністи ХІХ-ХХ ст.

10 кл. Лекція #7б. Українські малярі-імпресіоністи ХІХ-ХХ ст.

10 кл. Лекція #8а. Українські малярі на початку ХХ ст. – авангардисти – модернізм, кубізм, сецесія, футоризм.

10 кл. Лекція #8б. Українські малярі на початку ХХ ст. – супрематизм, конструктивісти, інші українські модерністи.

10 кл. Лекція #8в. Українські малярії на початку ХХ ст. – неовізантизм і монументалізм

10 кл. Лекція #9а. Українське малярство під совєтською окупацією – соцреалізм

10 кл. Лекція #9б. Українське малярство під совєтською окупацією – неконформісти

10 кл. Лекція #10а. Сучасний розвиток українського малярства – імпресіоністи, експресіоністи

10 кл. Лекція #10б. Сучасний розвиток українського малярства – монументалісти і неовізнтисти

10 кл. Лекція #10в. Сучасний розвиток українського малярства – сюреалісти і реалісти

10 кл. Лекція #10г. Сучасний розвиток українського малярства – національний стиль і примітивісти

10 кл. Лекція #11a. Графіка

10 кл. Лекція #11б. Графіка княжої доби

10 кл. Лекція #12. Графіка XV –XVIII ст. Початки та розвиток граверства

10 кл. Лекція #13. Графіка XІХ і початку XХ ст

 

 

Культура 11

11 кл. Лекція 2. Українські народні музичні інструменти

 

11 кл. Лекція 4. Золота доба укр. церковної музики

 

11 кл. Лекція # 6. Українська музика ХІХ ст

11 кл. Лекція # 7. Послідовники М. Лисенка

11 кл. Лекція # 8. Українська музика першої половини ХХ ст.

11 кл Лекція # 9а. Українська музика другої половини ХХ ст

11 кл Лекція # 9б. Українська музика другої половини ХХ ст

 

11 кл Лекція # 14. Український театер – вступ

11 кл Лекція # 15. Український театер козацьких часів

11 кл Лекція #16. Український театр ХІХ століття

11 кл Лекція # 17a. Український театер 20-го ст. 1900-1921

11 кл Лекція # 17б. Український театер 20-го ст. 1921-1933